Žijem lesem - Lesní mateřská škola, Lesní klub, Komunitní škola

Jak probíhá den v lesní školce

Průběh dne v lesní školce

čas od - donáplň bloku
08:00 - 08:30 příchod dětí do školky (starost a péče o zvířátka a pozemek, ohýnek)
08:35 - 08:45 uvítání a rozcvička
08:45 - 09:00 svačina
09:00 - 11:15 dopolední blok
11:15 - 11:30 kroužek (zhodnocení, zklidnění před obědem)
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 odpočívání nejmenších / předškolácká přípravka
14:00 - 16:00 odpolední venkovní blok, svačina (starost a péče o zvířátka a pozemek)
16:00 - 16:30 společný úklid pozemku

Přivítání

Každý den se přivítáme v ranním kroužku a dětem představíme denní program. Venkovní aktivity jsou upravovány v závislosti na aktuálním počasí. Dopoledne většinou trávíme v lese a na oběd se vracíme do školky.

Po obědě

Po obědě děti čeká pohádka a pro budoucí školáky jsou připraveny úkoly na procvičování grafomotoriky, předmatematických představ, zrakového vnímání, představivosti atd. Odpočatí vyrážíme ještě na zahradu. Ke každodenním aktivitám neodmyslitelně patří péče o zvířecí kamarády, na jaře a na podzim trávíme část dne péčí o záhonky.

V kontaktu s přírodou

Raný věk (0 – 6 let) je pro celkový vývoj člověka velmi důležitý, a to z mnoha hledisek vývoje – z hlediska motorického, zdravotního i osobnostního. Kontakt s přírodou má právě v tomto období velmi podstatnou a nezastupitelnou roli.

Ve velkých městech jsou ale možnosti dětí denně pobývat v přírodním prostředí velmi omezené. Doba, kdy děti mohly nerušeně objevovat své okolí a ke hře využívat blízké lesy, louky, rybníky a další podobný terén, je zřejmě pryč.

Aby se z dětí nestaly interiérové bytosti, měli bychom se snažit jim přírodu jako jejich „přirozené prostředí“ cíleně vracet a umožňovat jim pobyt v ní. Samozřejmostí je i to, že s dětmi budeme trávit většinu volného času mimo město, v přírodním prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií a MŠMT
Spolufinancováno Evropskou unií
Město Tábor
Činnost je podporována městem Tábor
ALMŠ - Asociace lesních mateřských škol
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol
Státní fond životního prostředí ČR
Spolufinancováno SFŽP ČR
Vývoj webových aplikací - ladislavbenak.cz Vytvořil Ladislav Benák