Žijem lesem - Lesní mateřská škola, Lesní klub, Komunitní škola

Komunitní škola

Komunitní škola pro domškoláky

Škola funguje v rámci individuálního vzdělávání. Děti jsou sdruženy do skupin v tzv. trojročích, tedy 1. - 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída.

Zázemí Lesní komunitní školy je v právě rekonstruované přízemní budově prvorepublikové budovy ve Slapech u Tábora, k dispozici je i velká zahrada, která se buduje, jako přírodní, nebude v ní chybět teepeee a další venkovní učebny, velké hřiště i záhony na zahradničení. Zahrada je koncipovaná jako přírodní a tzv. jedlá. K dispozici je menší les v 5 min dochozí vzdálenosti a velký rozsáhlý les vzdáleny 15 min.

Projekt komunitní školy přirozeně navazuje na naši zavedenou lesní mateřskou školku, kterou provozujeme od roku 2015. První děti odrostly a před námi vyvstala otázka, co dál…I nadále chceme podporovat děti na jejich cestě vzdělávání, podporovat jejich zvídavost a přirozenou chuť učit se... to, co tak často vídáme u školkových dětí. A věříme, že to vše se dá dělat „jinak“...V menší smíšené skupině, kde se děti učí i samy od sebe, učí se komunikovat a spolupracovat...Venku, v sepětí s přírodou, která je sama o sobě tak inspirující a nabízí dětem tolik materiálu k objevování a zkoumání.

Výchozím rámcem jsou:

 • Trvale udržitelný rozvoj
 • Myšlenka permakulturní etiky (péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení)
 • Respektovat individuální vzdělávací potřeby každého dítěte
 • Kritické myšlení a schopnost tvořivě se vypořádat se situacemi a prostředím, ve kterém žijí
 • Věcná zpětná vazba namísto tlaku na výkon, hodnocení a porovnávání s ostatními
 • Situační a prožitkové učení
 • Učení venku za každého počasí, v přírodě i na exkurzích - více se naučíme, když si vše můžeme prožít a osahat
 • Tematické bloky a projektové učení (ucelené bloky, ve kterých děti v souvislostech spojí teorii a praxi, včetně trivia.

Během projektu nastávají situace, kdy se děti k triviu dostanou a zcela přirozeně pocítí potřebu něco si přečíst, zapsat, spočítat... Děti mohou jít více do hloubky, pracovat individuálně i skupinově. Pracovat dle úrovně svých schopností a dovedností.

 • Děti si vedou svá portfolia a deníky, kam si zaznamenávají výstupy a vše, co projekt přináší.
 • Trivium (čtení, psaní a počítání).
 • Nácvik a procvičování psaní, stejně tak i počítání je zahrnuto v rámci témat. K výuce matematiky je vyžita Hejného metoda.
 • Dvakrát týdně anglické polodopoledne.
 • Důraz na komunitu dětí - spolupracujeme, učíme se od sebe, podporujeme se.
 • Komunita rodičů a školy – spolupracujeme, podporujeme se, pomáháme si. Trávíme spolu čas i jinak: výlety, akce, slavnosti.

Děti společně s průvodci tvoří školu, která klade důraz na vnitřní motivaci k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i přírodě. Chceme školu, která děti učí dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vede je k aktivnímu přístupu.

S průvodcem, který inspiruje a vhodně využije naskytnuté situace... a samozřejmě je k dispozici pro zvídavé otázky.

Děti velmi rychle pochopí, že s průvodci jsou partneři, kteří si pomáhají. Chyba se netrestá, chyba je náš přítel a posouvá nás dál. Děti se samy snaží o řešení. Stoupá jejich sebevědomí, protože si velmi dobře uvědomují, že samy hledají a nacházejí...

Stejně jako ve školce, i zde chceme pracovat a být zde s dětmi v duchu permakultury a jejich etických principů. Věříme, že tyto principy dětem dávají důležitý etický základ do jejich života.

Přihlášky:

Děti je možné přihlašovat i v průběhu roku - dle volné kapacity.

Přihláška k přijetí dítěte

Zápisy:

Zápis probíhá v následujících krocích:

 1. návštěva školy rodiče a dítěte
  • seznámíme vás s vizí školy, vzdělávacím konceptem a principy, ve které věříme
  • zjistíme soulad našich a vašich představ
  • seznámíte se s průvodci a prostředím školy
 2. vyplnění přihlášky
 3. domluvení adaptace před samotným nástupem

Schůzku si domluvte na jana@zijemlesem.cz nebo na tel 721 643 784.

Školné:

Školné na školní rok 2023/2024 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do školy dochází.

2 dny v týdnu 3 800 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 5 500 Kč / měsíc
5 dní v týdnu 6 600 Kč / měsíc

Přihláška k přijetí dítěte

Spolufinancováno Evropskou unií a MŠMT
Spolufinancováno Evropskou unií
Město Tábor
Činnost je podporována městem Tábor
ALMŠ - Asociace lesních mateřských škol
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol
Vývoj webových aplikací - ladislavbenak.cz Vytvořil Ladislav Benák