Žijem lesem - Lesní mateřská škola, Lesní klub, Komunitní škola

Lesní klub

Lesní klub pro děti od 3 do 6 let

V přírodě děti nepotřebují hračky, jsou daleko kreativnější, využívají naplno svojí fantazii, pozorují změny v přírodě v průběhu roku, rozvíjí přirozeně hrubou a jemnou motoriku. Poznat různé přírodní ekosystémy a rostliny a živočichy v něm, umožní dětem poznat své tělesné hranice.

Děti získávají ze svého prostředí podněty odpovídající jejich věku a učí se pozorováním, experimenty a hrou v přírodě. Zároveň nabývají potřebné znalosti pro plynulý nástup do školy dle zpracovaného vzdělávacího plánu, který se řídí požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Informace pro Vás

Přihlášky:

Děti 3 - 6let můžete přihlašovat na dva, tři nebo 5 dní v týdnu - dle volné kapacity, přednost mají děti s 5denní docházkou.

Děti je možné přihlašovat i v průběhu roku - dle volné kapacity.

Počet dní otevření klubu záleží na naplnění kapacity (3 / 5 dní)

Přihláška k přijetí dítěte

Zápisy:

K zápisu se dostavuje osobně zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě.
S sebou mají tyto doklady:

  1. Občanský průkaz zákonného zástupce
  2. Rodný list dítěte
  3. Žádost o přijetí

Školné:

Školné na školní rok 2023/2024 se odvíjí od od počtu dní v týdnu, které dítě do klubu dochází.

2 dny v týdnu 3 300 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 4 200 Kč / měsíc
5 dní v týdnu 6 300 Kč / měsíc

Přihláška k přijetí dítěte

Spolufinancováno Evropskou unií a MŠMT
Spolufinancováno Evropskou unií
Město Tábor
Činnost je podporována městem Tábor
ALMŠ - Asociace lesních mateřských škol
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol
Vývoj webových aplikací - ladislavbenak.cz Vytvořil Ladislav Benák